Don't work hard, work intelligent

Tính năng

Luôn cập nhật khi có sự thay đổi

Thao tác đơn giản

Các thao tác sử dụng luôn được tối ưu và giản lược để thuận tiện cho người dùng

Tính ổn định

Phần mềm luôn có cơ chế backup định kì để hạn chế tối đa việc mất dữ liệu

Báo cáo thống kê

Báo cáo đầy đủ, chi tiết giúp người quản lý đưa ra được các chiến lược kinh doanh